מהפכה: התקן חכם, פרי פיתוח ישראלי חוסך דלק ברכב

נבדק והוכח במעבדת אוניברסיטת בן גוריון  לחצו כאן

הוסף פיד
X
כתובת הפיד    
הכנס כתובת URL מלאה כולל קידומת לדוגמא: http://www.yourrsswebsite.com/rssfeed
מקור הדף: http://www.miflasim.co.il/rss
מהפכה: פיתוח ישראלי שחוסך בדלק נבדק והוכח באוניברסיטת בן גוריון

מהפכה

התקן חכם

שחוסך בדלק

נבדק והוכח

באונ' בן גוריון

עכשיו עם

התחייבות

אמיתית

לחיסכון

לחצו כאן

רוצה לקבל הודעה כשהדף מתעדכן? הזן מייל לקבלת התראה   קבל התראה       
X
לידיעתך,
שירות התראות לתוכן חדש, הוא הרבה יותר טוב מסתם הוספת דף למועדפים

ברגע שהתוכן בדף יתעדכן תקבל הודעה עם קישור לדף זה

הזן מייל כאן
      
לא תודה המשך להוספה למועדפים
בניית ממ"ד | ממ"ד | ממד | ממדים - מפלסים בע"מ
Add To Favorite

33808

  פיקוד העורף (הג"א) הוא הגוף המוסמך בתחום המרחבים המוגנים הפרטיים והמוסדיים. מהנדסי פיקוד העורף ממוקמים במספר אזורים בארץ וכול מהנדס אחראי לאזור שונה. בתהליך התכנון לקראת בניה, פיקוד העורף מאשר את התוכניות הנוגעות לבניית הממ"ד/ מרחב מוגן קומתי/ מוסדי. בסיום הבניה, יש להציג בפני פיקוד העורף אישורים על ביצוע בדיקות אטימות וטיח ובמידת הצורך גם של בדיקות נוספות. הוראות פיקוד העורף מתבססות על "חוק ההתגוננות האזרחית" (תקנות לבניית מקלטים). במרבית המקרים המהנדס המלווה את הפרויקט, מכיר את כל העדכונים שנוספו ותפקידו לסייע לכם בתכנון וליווי מול מהנדסי הפיקוד עד קבלת ההיתר הנדרש. העבודה מחייבת את הנהלת החברה לשמור על קשר הדוק עם נציגי הפיקוד על מנת להתעדכן ולתת פתרונות אשר מסייעים ללקוחותינו לעבור את מכשול הבירוקרטיה ולקבל את האישורים המתאימים במהרה .   בנוסף, לרשותכם קישור ישיר לאתר פיקוד העורף נשמח לסייע בכל שאלה ולמצוא את הפתרון המתאים. אין להסתמך על המידע המופיע באתר זה באופן מוחלט שכן התקנות משתנות מעת לעת!

.


  היתר בנייה הוא המונח המקצועי לאישור החוקי הניתן לאחר התכנסות ואישור ספציפי על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה על מנת לאשר בניה חדשה או תוספת בניה כלשהי. בהיתר ישנן את זכויות  הבנייה, כפי שנקבעו בתכנית בנין עיר למקום ספציפי נשוא ההיתר.   קבלת  היתרי בנייה תלויה במספר תנאים כדלקמן: כשהבקשה להיתר תואמת  את הוראות התכנית  החלה על הקרקע . כשהבקשה אינה תואמת את התכנית, אבל היא במסגרת האפשרויות לקבל הקלה מסיבות המצויות בחוק. כשהבקשה להיתר אינה מתאימה לתכנית העירונית  אין כל אפשרות לתת היתר, האפשרות הקיימת היא לפעול לשינוי היעוד."   באילו מצבים דרוש היתר בנייה: בניית בנין חדש, הריסה של בניין ו/או הקמת בניין שנהרס לחדש. תוספות בניה לבניין קיים. שינויי בנייה חיצוניים (למעט שינוי פנימי) הכוללים שינויים בקירות , חלון חיצוני, סגירת מרפסת, חניה מקורה, גדר, סככה, פרגולה. שינוי פנימי בהגדרה מוגדר כשינוי שאינו מגדיל או מקטין את שטח הדירה ולא פוגע בקירות חיצוניים, או פוגע בצנרת משותפת ואו ברכוש המשותף. סלילת דרך או כביש גישה. חפירות כלשהן , בניית תשתיות, קירות תומכים. כל בקשה לשימוש במבנה בצורה החורגת ממה שנקבע בתכנית בנין  עיר  מאושרת ו/או בקשה לשימוש אחר ממה שאושר בעבר בהיתר הבנייה. הקמה ו/או העמדת מבנה זמני כמו משרד מכירות,ממדים ניידים או מיגוניות העמדת מכולה,מבנים ניידים וכו'.   הכנת תיק המידע: טרם הגשת בקשה להיתר נזדקק להגשת מפה טופוגרפית עדכנית של מקום הבנייה. המפה תוגש בשלושה העתקים והיא תיערך ותיחתם ע"י מודד מוסמך. יש לציין על המפה את  זכויות הבנייה,    והפקעות במידה וישנם. לכול מפה טופוגרפית יש נצרף את זכויות הבנייה בנכס. על האדם שמבקש את הבקשה למלא טופס בקשה למידע ולשלם אגרה כחוק.   אישורים נדרשים לאחר אשור בקשה להיתר: בקשה הכוללת מרחב מוגן חדש. כל בקשה להיתר לבית חדש או לתוספת בנייה מעל 12 מ"ר טעונה אישור רשויות הג"א למרחב המוגן. תכניות ההגשה יכללו תכנון לממ"ק (מרחב מוגן קומתי) או לממ"ד (מרחב מוגן דירתי) הכל בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים - התשנ"ד 1994 ). המתכנן יפנה ישירות למפקדת המחוז של הג"א, לשם קבלת אישור לתקינות התכניות למרחב המוגן. בקשה לתוספת כאשר קיים מקלט או מרחב מוגן בנכס | במקרה של תוספת בנייה כאשר כבר קיים מקלט או מרחב מוגן בבית, יש להגיש בקשה לפטור  לרשויות הג"א. הבקשה תוגש על גבי טפסים מתאימים אשר ניתן לקבלם במועצה המקומית.  


כתוצאה ממלחמת המפרץ  בעיראק ב-1991, נחקקו חוקים חדשים בישראל חוק המרחב מוגן (תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990). מטרת המרחב המוגן היא הגנה מפני פגיעה של רסיסים והדף, והגנה מפני נשק תלול מסלול כגון קאסמים גראדים וסקדים . הגדרות המרחבים המוגנים משתנות בהתאם למיקומם: מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) - מותקן בדירות מגורים: שטחו הפנימי (נטו) יהיה 9 מ"ר לפחות. מרחב מוגן קומתי (ממ"ק) - מרחב קומתי משותף בבתי דירות בהם אין ממ"ד בכל דירה ובבניינים רבי קומות אחרים (משרדים ותעשייה בעיקר). מרחב מוגן מוסדי (ממ"מ) - מותקן בכל מבנה ציבורי . תמריצים והטבות כלכליות  –  עקב המלחמה והרצון הממשלתי לגרום לבעלי הנכסים ובעלי הדירות לבנות מרחבים מוגנים ומקלטים החליטו להקל במספר תחומים כגון: ·         תשלום "דמי היתר" - בהחלטה 1151 של ממ"י ("תשלום דמי היתר להקמת מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) ומרחב מוגן קומתי (ממ"ק) – הוראת השעה") נקבע כי לא יגבו מחוכר דמי היתר בעבור בניית ממ"ד במבנים קיימים המשמשים למגורים ושאין בהם ממ"ד או מקלט, וזאת בתנאי ששטח הממ"ד לא יעלה על 9 מ"ר נטו או 15 מ"ר ברוטו. אולם, במידה ושטח המרחב המוגן יעלה על השטח הפטור מתשלום דמי היתר, אז יחויב ההפרש העודף בגין דמי היתר כשטח בניה עיקרי. בנוסף, על מנת לזרז את התהליך, נקבע כי בבקשת היתר בניה לבניית מרחב מוגן, לא יידרש אישור ממ"י כתנאי להגשת הבקשה, ובכל מקרה ממ"י לא יתנגד לבקשה. ושוב, במידה והבקשה תכלול שטח העולה על השטח הפטור "דמי היתר", הבקשה תהיה מחויבת אישור ממ"י כתנאי להגשתה. החלטה 1184 של ממ"י האריכה את תקופת הפטור מדמי היתר לאזורי עדיפות לאומית א' עד 29.3.2012 ולגבי שאר האזורים עד 29.3.2011 עם הגבלה לכך שסך זכויות הבניה החדשות והזכויות שהוקצו למגרש מלכתחילה, לא יעלו על 240 מ"ר. בנוסף הפטור מתשלום דמי היתר אינו חל על בניה במושבים שיתופיים (נחלות) ובמגורי חברים בקיבוצים. ·         פטור מ"היטל השבחה" – לפי סעיף 19(ב)(9) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, לא יוטל היטל השבחה בעבור תוספת בניה בשל השבחת מקרקעין הנובעת מבנית מרחב מוגן. ·         בנוסף, לפי סעיף 151 לחוק התכנון והבניה, וועדה מקומית אינה יכולה שלא להתיר תוספת בניה של מרחב מוגן, היות וזה לא נחשב לסטייה מתכנית. כמו כן, לפי סעיף 158ז(א1) החלטה בבקשה להיתר בניה למרחב מוגן תתקבל תוך 30 ימים. סיכומו של דבר, היות ולפי תקנה 197א לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תש"ן-1990, השטח הקטן ביותר לממ"ד הנו 9 מ"ר נטו. והיות כי שציינו מקודם, על מנת ליהנות מפטור עבור דמי היתר, ופטור בעבור היטל השבחה, על הממ"ד להיות מקסימום 9 מ"ר נטו, מי שירצה להוסיף ממ"ד במבנה קיים בו אין מרחב מוגן, יבנה ממ"ד בגודל 9 מ"ר נטו בדיוק. במידה והוקם ממ"ד חדש (כמו למשל בתוקף התוכנית תמ"א 38) בסיום העבודה רצוי לשכור חברת ניקיון כדי להקל עליכם את המעמסה.


מהו למעשה ממד ? מדובר על מבנה שמטרתו להציל ולספק הגנה בזמן של התקפות טילים או לחילופין התקפות אוויריות. מרחב זה מתוכנן באופן שיצליח לספק ליושביו הגנה ואטימות מלאה מפני חדירה של גזים רעילים (בין אם מדובר על התקפות רדיואקטיביות, התקפות ביולוגיות והתקפות כימיות). עקרונות של בניית ממ"ד על מנת להוציא אל הפועל בנייה של ממ"ד קיימים בעצם מספר עקרונות בסיסיים אותם יש לקחת בחשבון כשנמצאים עוד בשלבי התכנון של בניית הממ"ד, עקרונות אלו חשובים על מנת לוודא שבמהלך התכנון נעשה שילוב אופטימאלי בין מספר מערכות (כשהכוונה היא למערכת של מיזוג אוויר, מערכת סינון של אב"כ, סתימות בביוב וכן הלאה). על פי העקרונות הבסיסיים של הבנייה והתניות של פיקוד העורף, על הממ"ד להיות בעל מספר קריטריונים, כגון: חובה שבממ"ד יהיה מגן רסיסים על צינורות האוורור שפונים אל מחוץ לממ"ד, שתי יחידות (המכונות בשפה המקצועית) צינור אוויר ארבע וכן גם צינור אוויר של שמונה. פרמטר נוסף שיש לקחת בחשבון הוא, שצינור האוויר שמונה חייב להיות ממוקם מעל דלת הכניסה או לחילופין צריך הוא להיות ממוקם בכל נקודה אחרת שפונה אל תוך הבית. גובהו של הצינור יעמוד על כ- 1.90 ויהיה כ-35 ס"מ מתחת לתקרה. מיקום של פתיחת יציאת האוויר (שמו הינו צ.א 4) יהיה בגובה של 1.5 מטר מהרצפה עד לגובה של כמינוס 35 ס"מ. המרחק יהיה לפחות ארבעים ס"מ מהקיר ובמרחק של כ45 ס"מ מהתקרה או מחלון אטום הגזים. כמו כן, קיימים עקרונות נוספים אליהם יש להתייחס ברצינות רבה כשרוצים לבנות ממ"ד ובשל כך יש להיוועץ עם בעל מקצוע. כמה זה עולה? שאלה חשובה מאוד עבור אנשים המעוניינים לבנות ממ"ד בביתם היא השאלה, כמה בעצם בניית הממ"ד תעלה להם. חשוב להבין שעלות הבנייה מורכבת, ברובה, משני מרכיבים עיקריים. המרכיבים הם: שכר העבודה לצד הרווח הקבלני ואילו חלק נוסף הוא עלות החומרים. עלותם של החומרים כמובן תלויה בפונקציה של התוכנית (תלוי בגודלו של הממ"ד). חשוב לציין שעלות הממ"ד, נכון להיום, עומד על מחיר ממוצע של עשרות אלפי שקלים. בנייה של הממ"ד היא בנייה שיכולה לקחת כשבועיים ימים (במינימום פרק זמן) ועד לבנייה שיכולה לקחת מספר חודשים. חשוב לזכור שמעבר לעובדה שממ"ד הינו הכרחי במצבי מלחמה הוא הכרחי מאוד גם כאשר ישנה רעידת אדמה. אין על כך שום עוררין – ממ"ד הוא מבנה שלכל הדעות יכול להציל הרבה מאוד חיי אדם.


ישנם נושאים, עליהם ניתן לשמוע הסכמה חד משמעית. אחד מהם הוא חשיבות הממ"דים בחיינו. ממ"ד יכול להציל חיים, לא רק בעת רעידת אדמה אלא גם במצבי התקפות טילים לצד התקפות כימיות והתקפות ביולוגיות. מדינת ישראל החליטה לחייב כל מבנה בבנייתו של ממ"ד לאחר מלחמת המפרץ בשנת 1991. בניית ממ"ד – הנחיות בנייה קיימים מספר התקנים בכל הנוגע לבנייתו של ממ"ד, כמו למשל: כל מרחב מוגן חייב להבנות על ידי סוג בטון הנקרא "בטון מזוין", הנחיה נוספת מגדירה כי שטחו של הממ"ד יהיה בגודל של כ- 9 מ"ר. חשוב לוודא, בעת הבנייה, שלממ"ד יהיו שני צינורות אוורור – צינור יציאה אל פנים הבית וצינור כניסה כלפי חוץ הבית. כמו כן, כל ממ"ד יהיה מחויב בהתקנתם של דלת וחלון העמידים בהדף ורסס, כדי לאטום לחלוטין את הממ"ד בסגירתם. רצפתו של הממ"ד וקירותיו יכולים להיות צבועים או מעוצבים כמו שאר הדירה, אך חומרים אלו אינם יכולים להיות דליקים או רעילים. ממד – הכנה לשעת חירום נוכחות ממ"ד במבנה מעניקה תחושת ביטחון לדיירים, במידה ותפרוץ מלחמה או תפקוד את האזור רעידת אדמה – הם מוגנים. מעבר לכך, מה עוד חשוב לדעת? חשוב להבין שמעבר לעובדה שיש ממ"ד בבית יש להכינו למצב חירום, כלומר, יש להכין את הממ"ד בכמות אוכל שתספיק לדיירים לשלושה ימים לכל הפחות. תקנה נוספת מחייבת כי הממ"ד יהיה מצויד במים (ארבעה ליטרים של מים עבור אדם אחד בכל יום חירום). המזון המומלץ בשעת חירום הוא בעיקר מזון שאיננו דורש קירור או חימום (הכוונה היא לרוב לקופסאות שימורים, חטיפים וכן הלאה). מעבר לכך, חשוב, באופן חד משמעי, שהממ"ד יכלול גם את הציוד הבא, כגון: תאורת חירום, ערכה לעזרה ראשונה, מטף לכיבוי אש, סוללות (מומלץ שיהיו אפילו מספר חבילות), אמצעים לשמיעת חדשות (רדיו או טלוויזיה ובמידה והדבר אפשרי כמובן שגם מחשב עם חיבור אל האינטרנט). ממ"ד בדירה מושכרת גם אם אין ברשותכם בית, ואתם תרים אחר דירה מושכרת חשוב מאוד לחפש אחר דירה עם ממ"ד. חשוב לזכור – מרחב מוגן, ללא שום צל של ספק, מציל חיים.


ישראל נמצאת לא אחת בפני סכנה של מלחמה או מתקפה בעלת אופי כימי או כזאת שנמצאת בטווחי ירי של טילים ארוכי טווח. הלקח שנלמד מחשיפת העורף למתקפת טילים בשנת 1991, בזמן מלחמת המפרץ, בעת שישראל, ואזור מרכז בפרט היו חשופים למתקפות טילים, עוררו את הצורך המהותי בשינוי. כך התקבלה החלטה על מרחבים מוגנים בכל בניה חדשה בישראל. מטרת  המרחבים המוגנים היא לספק מיגון בפני התקפות אוויר והתקפות טילים שזמן הרתעה מולם  הוא קצר מכדי לאפשר גישה  מיידית למקלט. המרחב צריך  לספק ולתת  ליושביו מענה בפני תקיפות לא קונבנציונליות, חדירה של גזים רעילים, חומרים רדיו אקטיביים כימיים או ביולוגים.    ישנם  הגדרות ברורות  המפורטות וההוראות לבניית מרחבים מוגנים מצויות בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990. קיימות מספר הגדרות משנה למרחבים מוגנים בהתאם למיקומם: מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) - מותקן בדירות מגורים: שטחו הפנימי (נטו) יהיה 9 מ"ר לפחות. מרחב מוגן קומתי (ממ"ק) - מרחב קומתי משותף בבתי דירות ובתים משותפים בהם אין ממ"ד בכל דירה ובבניינים רבי קומות אחרים (משרדים ותעשייה בעיקר). מרחב מוגן מוסדי (ממ"מ) - מותקן בכל מבנה ציבורי.   המרחב המוגן הבסיסי חייב  לכלול מספר דברים: א.חלון אטום לגזים ועמיד בפני הדף, צינור אוורור ( באופן שניתן יהיה  לחבר אליו משאבת חמצן במקרה הצורך) ב. דלת אטימה לגזים המגינה אף היא מפני הדף. נחיצותם הרבה של  פריטים אלה, כמו פריטים נוספים העשויים להיות במרחב מוגן, צריכים להיות לפי התקן הישראלי. כך לדוגמא , על פי התקנות דלתות המרחבים המוגנים חייבות להיפתח כלפי חוץ החדר ולהיות במפלס הנמוך בסנטימטרים בודדים בלבד  ממפלס רצפת החדר וזאת על מנת שבעת פיצוץ לא תוכל הדלת להיפתח בחוזקה כלפי פנים. קירות הממ"ד עשויים מבטון מזוין  מלא בלבד. עובי הקיר החיצוני של מרחב מוגן דירתי צריך להיות  לפחות 25  ס"מ או 20 ס"מ כקיר פנימי ושל מרחב מוגן מוסדי - 35 ס"מ. תבניות הדלת, החלון וצינורות האוורור נעשים בתהליך של  יציקת הבטון  על מנת  לחברם היטב אל מבנה המרחב המוגן.


בניגוד לעמי העולם השוכנים בביטחון יחסי בארצותיהם, ישראל היא אחת המדינות המאויימות והבעייתיות ביותר מבחינה בטחונית. השנים האחרונות העבירו את המאבק הבטחוני משדה הקרב הסטנדרטי בחזית אל העורף האזרחי, כאשר נשק תלול מסלול דוגמת רקטות וקטיושות למיניהן, וטילים ארוכי טווח ממדינות שכנות, הפכו לאיום המרכזי על חיי תושבי האזרחים במדינה. כחלק ממדיניות ההגנה על האזרחים הוחלט בממשלה על הכנסת מרחב מוגן דירתי, או כפי שהוא מוכר בשמו העממי "ממ"ד", כחלק אינטגרלי מכל תכנית בניה המבוצעת ברחבי המדינה, וכחלק חיוני לקבלת היתר בניה מכל סוג שהוא. אולם התקן הזה אינו רלוונטי למבנים פרטיים ומבני ציבור או מוסדות וותיקים דוגמת בתי אבות, בתי ספר, או מוסדות ציבור אחרים, שנבנו לפני עשרות שנים ועדיין משרתים אוכלוסיות גדולות כאשר אין בהם מרחב מוגן העומד בתקן הנדרש.   ממ"ד בלובי המבנה לא ממש מועיל כשאתה בכסא גלגלים בקומה השלישית: כאשר מדובר בבניה חדשה, אין כל בעיה מבחינת היתר הבניה והתקן, שכן אלו ינתנו רק לאחר הצגת תכניות מלאה הכוללת ממ"ד כלול במבנה. לעומת זאת ציוד או הכשרת מבנים ישנים יותר עשויה להוות בעיה, ובדיוק לשם כך קמו בישראל מספר חברות המתמחות בהוספת ממ"דים חיצוניים או שדרוג מבנים קיימים ובניית ממ"דים חדשים למבנים כאלה. אחת האוכלוסיות הבעייתיות ביותר מבחינת נגישות למרחבים מוגנים, היא אוכלוסיית הקשישים. אוכלוסיה זו הסובלת ממגבלות תנועתית, בעיות רפואיות ואחרות ותלויה תלות מוחלטת בגורמים אחרים לקיום אורח חייה הבסיסי, זקוקה להתחשבות מיוחדת בכל הנוגע להגעה למרחב המוגן. בנוסף לכך, חלק לא מבוטל מהאוכלוסיה הזו משוכן במוסדות ציבוריים ואחרים, בעיקר בתי אבות לסוגיהם השונים אשר חלקם הגדול איננו יעיל מבחינת המרחבים המוגנים הנמצאים בו.   ממ"דים לבתי אבות – כורח דחוף והכרחי: קשיש הנמצא בקומה השניה במבנה חסר מרחב מוגן דירתי, או קשיש סיעודי המרותק למיטתו או לכסא גלגלים, איננו יכול להגיע אל המקלט הציבורי הנמצא מחוץ למבנה או למרחב המוגן הנמצא בקומות התחתונות בפרק זמן המספיק להגן על חייו, וכך עלולים קשישים רבים להישאר חשופים לפגיעה ולסיכון חיים. כיום ישנה אפשרות טכנולוגית להוספת חדרי ממ"ד למבנים מיושנים, או לשדרוג חדרים קיימים לרמת התקן של מרחב מוגן, וכך בעצם להנגיש את המרחב המוגן הזה לאוכלוסיה הכל כך פגיעה של הקשישים בישראל. נכון שעדיין לא נמצא פתרון כולל המסוגל לפתור את כל הבעיות הקיימות באוכלוסיה, כמו ממ"דים המותאמים למיטות גדולות, או לקשישים סיעודיים המרותקים למקומם, אולם למרות כל זאת, הפתרונות הקיימים כיום מעניקים כיסוי רחב למדי של צרכי אוכלוסיית הקשישים. 


DPE solar israel Rashi 26 rehovot, israel. Phone +972 506274160 Email Info@dpesolar.co.il Fax +972 89354990    


מפלסים בע"מ רחוב הרצל 185, רחובות דוא"ל : info@miflasim.co.il טלפון : 08-6488899 פקס : 08-6488898
מהפכה

התקן חכם

שחוסך בדלק

נבדק והוכח

באונ' בן גוריון

עכשיו עם

התחייבות

אמיתית

לחיסכון

לחצו כאן